SDE
Публікації місяця березня 2015

Самі ж кажете...

11 березня 2015
У часі Великого посту віруючі люди наново переживають євангельські розповіді про Страсті Христові. І, зокрема, відповідь, яку дав Спаситель членам синедріону на запитання: «То значить ти Син Божий?» (Лк.: 22,70). Ісус, як відомо, відповів: «Самі ж кажете, що я» (там же). Суть цієї відповіді є така: ви самі своїми словами визнаєте, хто я. Церква, яку заснував Хри­стос, неодноразово була об’єктом різних звинувачень. Але, як не дивно, часто трапляється, що самі звинувачення свідчать на користь Церкви. Про це, власне, й піде мова у публікації. Детальніше...

Досвід молитви та служіння

11 березня 2015
В історії українців у Казах­стані невід'ємною складовою є пам’ять трагедії сотень ти­сяч переслідуваних україн­ських родин радянською вла­дою це, так звані «сім’ї членів банд ОУН-УПА». Тут також знаходилися греко-католиць- кі священики, які були разом зі своїми людьми. Після роз­паду Радянського Союзу си­туація в Казахстані не надто змінилася. У мусульмансько­му середовищі, де з трети­ни населення є християни, греко-католики складають лише одну соту, а більшість - православні та протестанти. Тому серед українців у Казах­стані присутня асиміляція, яку підсилюють як релігійні й національні утиски, так і по­літичне несприяння держави і складні в ній економічні умо­ви. Проте УГКЦ у Казахстані продовжує свою діяльність і певною мірою ця діяльність, є місіонерською. Намагаю­чись бути Церквою для всіх потребуючих, УГКЦ приймає у своє лоно також і неукраїнців. Детальніше...

Священик на парафії - більше ніж священик, або Добре слово про отця Семена Чижовича

11 березня 2015
Отець Семен Чижович наро­дився у 1870 році в селі Берестяни Самбірського району. У 1948 році після закінчення духовної семіна­рії був висвячений на священи­ка греко-католицької церкви. Від 1896 по 1901 рік працював духо­вним пастирем у селах Турківсько- го і Старосамбірського районів, а з 1901 по 1902 рік правив у Ступниці Дрогобицького району. З 1902 року почав правити у церкві Святого Юрія села Лужок Долішній на Дро- гобиччині. Цей храм було побудо­вано ще у 1801 році. У 1921-1922 роках мав парафію в українській греко-католицькій церкві в Нью-Джерсі. Після повернення зі США знову правив у Лужку Долішньому. Детальніше...

banner

Про часопис
"Жива вода" – єпархіальна газета Самбірсько-Дрогобицької єпархії – заснована у травні 1995 року Божого. Часопис є щомісячним виданням, тираж якого складає 5800 примірників.  Із сторінок газети читач дізнається про актуальні новини церковного життя як в Україні, так і світі. Автори часопису роздумують над богословськими питаннями, діляться дослідженнями на історичну та суспільну тематики. Часопис друкує послання Глави УГКЦ та правлячого архиєрея, а також офіційні загальноцерковні та єпархіальні документи.

Редактор:
о. Михайло БУЧИНСЬКИЙ

Адреса:
вул. Трускавецька  2
м. Дрогобич, Львівська обл.
82100 Україна

Тел.: +380324453034
Ел. пошта: zvoda@sde.org.ua

^ Догори